เครื่อง และ ม็อด

อะตอม

POD

฿ 1,050 ฿ 1,050
฿ 1,120 ฿ 1,120

Saltnic(ใช้สำหรับพอต)

(กลิ่น : กาแกเอสเปรสโซ่) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : ยาสูบกาแรม) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : Butter - Coffe) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : ไอศกรีมไมโล) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 70/30) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : Menthol Ice) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 4/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : สัปรส) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : มะม่วง) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : องุ่นดำ) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 1/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : สตรอเบอรี่ครีมพัฟ) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 10ML)

฿ 160 ฿ 160

(กลิ่น : พรีเมียมเมนทอลองุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : พรีเมียมเมนทอลบลูเบอรี่) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : ชีสเค๊ก) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 1/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 290 ฿ 290

(กลิ่น : ขนมปังปิ้งทาแยมสตรอ) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : ขนมปังปิ้งทาเนย) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 1/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : โดนัท) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : ยาคูล) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : แอปเปิ้ลสตรอเบอรี่) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : โทสแจมสตรอ) (นิคโคติน : 24) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 550 ฿ 550

(กลิ่น : มะม่วง) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : โคล่า) (นิคโคติน : 25) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : ยาคูล) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 290 ฿ 290

(กลิ่น : สตรอเบอรี่คัสตาร์ด) (นิคโคติน : 25) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 280 ฿ 280

(กลิ่น : นม+แตงโม) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 10ML)

฿ 160 ฿ 160

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 3.5/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : ยาสูบTobacco) (นิคโคติน : 30) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 300 ฿ 300

(กลิ่น : แอปเปิ้ล) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : บลูเบอรี่) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : สตรอเบอรี่) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : เมลอน) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : แตงโม) (นิคโคติน : 35) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 270 ฿ 270

(กลิ่น : โทสแจมสตรอ) (นิคโคติน : 48) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 550 ฿ 550

Freebase(ใช้สำหรับกล่องหรือมอท)

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 30ML)

฿ 220 ฿ 220

(กลิ่น : ส้มโชกุน) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : ชานมไข่มุก) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 290 ฿ 290

(กลิ่น : นมbetagen) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG 50/50) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : Watermelon) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG 40/60) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : โค๊ก) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : สไปร์ท) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : มะนาว) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 4.5/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : Strawberry) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG 40/60) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : ไอศกรีมไมโล) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : มะนาวโซดา ) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : 60/40) (ขนาด : 30ML)

฿ 170 ฿ 170

(กลิ่น : แอปเปิ้ลเขียว) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (Max VG 70) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : บารกู่แอปเปิ้ล) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : 50/50) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : สัปรส) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 60/40) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : โคล่าเลม่อน) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : โคล่าวนิลา) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : -/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : องุ่นโซดา) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : เลม่อนสตรอเบอรี่) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : คุ๊กกี้ช็อคโกแล็ต) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : 70/30) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : โดนัทบลูเบอรี่) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : 70/30) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : ลิ้นจี่) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 4/5) (PG/VG : 40/60) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 4.5/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : มะนาวโซดา ) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : ชานมไข่มุก) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 290 ฿ 290

(กลิ่น : ไวท์ช็อคเวเฟอร์) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : 30/70) (ขนาด : 60ML)

฿ 220 ฿ 220

(กลิ่น : สตรอเบอรี่เวเฟอร์) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : 70/30) (ขนาด : 60ML)

฿ 220 ฿ 220

(กลิ่น : ยาคูลท์ลิ้นจี่) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : องุ่นเขียว) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 2.5/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : สัปรสภูแล) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : องุ่นชีราส) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : มะม่วงพิกุลทอง) (นิคโคติน : 6) (ระดับความเย็น : 2/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 100ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : สตรอเบอรี่) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 200 ฿ 200

(กลิ่น : วนิลาคัสตาร์ด) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 220 ฿ 220

(กลิ่น : โดนัท) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 0/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 250 ฿ 250

(กลิ่น : องุ่น) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 3/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 220 ฿ 220

(กลิ่น : สตรอเบอรี่ แอปเปิ้ล บลูเบอรี่) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 4/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

(กลิ่น : สัปรสเมล่อนแตงโม) (นิคโคติน : 3) (ระดับความเย็น : 4/5) (PG/VG : -/-) (ขนาด : 60ML)

฿ 190 ฿ 190

อุปกรณ์เพิ่มเติม

฿ 290 ฿ 290
Powered by MakeWebEasy.com